Monthly Archives: July 2017

Hasil Tes TOEFL 29 Juli 2017

HASIL TES TOEFL

UNIVERSITAS NAROTAMA

 

NO NIM NAMA NILAI
29 Juli 2017
  L S R SCORE
1 01113004 ENDAH LILININGATI 38 53 37 427
2 01113006 DIAH ANGGRAINI 48 57 52 523
3 01113008 DWI KUSUMA AYU T. 48 53 41 473
4 01113024 SISCA AGUSTINE BUDIARTI 47 33 41 403
5 01113027 NIDAUL HASANAH 47 45 39 437
6 01113042 SHERLI EKA PUSPITASARI 53 38 50 470
7 01113043 FARIDA 37 41 48 420
8 01113044 NUR MAULIDIYAH 52 56 55 543
9 01113048 ADITYA HATTA K. 47 40 40 423
10 01113049 ELOK ROHMAWATI 47 46 37 433
11 01113051 MUHAMMAD SYAIFUDDIN 49 57 54 533
12 01113052 MIFTAHUR ROHMAN 49 57 54 533
13 01113054 BRAMESTIO ARDHANI 54 57 54 550
14 01113055 RESYTA PUTRI DIOR ISMI 38 53 37 427
15 01113058 AVA NURAINI 41 41 47 430
16 01113069 RINA ADISTI OKTAVIANA 41 46 36 410
17 01113070 RURI LARASSATY MAHARSIH RUSIONO 48 43 44 450
18 01113074 ARIS SANDI 54 57 54 550
19 01113082 AYU WULANDARI 47 47 41 450
20 01113087 YUDHISTIRA RIZAL FANANI 44 42 51 457
21 01113089 FITRIA NINGSIH 54 57 54 550
22 01113094 SHINTYA CHRISTYAWATI 44 35 41 400
23 01113097 RICHA MEY KUSUMAWARDANI 48 40 38 420
24 01113098 HAQIA I’I NUR ILAHI 46 38 51 450
25 01113107 LISA AMALIA 44 51 40 450
26 01113110 NILU DWI ARISKA 50 38 48 453
27 01113114 DIAN PUJI RAHAYU 37 51 36 413
28 01113115 LAILA KURNIAWATI 48 41 48 457
29 01113135 MILA VITRIANA 38 53 37 427
30 01113137 BINTI AYU NURWINDAH 50 42 44 453
31 01113142 IDA TRISNAWATI 45 42 48 450
32 01213002 MOCHAMAD IRFAN 49 49 49 490
33 01213022 BINTI KHOIRUN NIKMAH 45 53 45 477
34 01213072 MELINDA NUR SETYANI 41 54 56 503
35 01213073 NADIA ELVIERA FIOLITA 46 56 48 500
36 01213096 HERA FAJAR IRAWAN 45 53 45 477
37 01213112 FATONI AKMAL 38 53 36 423
38 01214167 ANGGUN CAHYANINGRUM 37 51 37 417
39 02112024 OKTAVIANA EKA R. 42 40 39 403
40 0213146 CLARINHA ROSA MADEIRA 37 40 36 377
41 03115153 INGGRID PERMASWARI 52 40 38 433
42 04111041 BUDI UTOMO 49 49 49 490
43 04112004 ACHMAD FATHONI 48 31 52 437
44 04210130 NUR HESTI ESA DWIRINI 46 47 48 470
45 04212142 INDARTI LASMINTAYU 45 27 47 397
46 04212143 TYAS KARTIKA AMINARDI 47 29 46 407
47 04213012 CESALTINA XIMENES 45 35 44 413
48 04213152 ANANTHASYA PUTRI JUEFFEND 50 50 51 503
49 12215050 IMELDA AGUNG 48 57 52 523
50 01113010 MASITA ROSALIANGGIE 55 38 48 470

Score Lulus s1: 450

Score Lulus s2: 500

NB: Bagi yang sudah lulus menyerahkan foto 3×4 1 lembar (warna) sedangkan score yang kurang dari prasyarat, wajib mengikuti TOEFL preparation class (awal agustus)

Hasil Tes TOEFL 22 Juli 2017

HASIL TES TOEFL

UNIVERSITAS NAROTAMA

NO NIM NAMA NILAI
22 Juli 2017
  L S R SCORE
1 03113071 TRI SETYAWAN 49 44 48 470
2 03113089 AHMAD SHODIQ 51 40 51 473
3 03113033 ANGGA ALI CAHYA 52 41 50 477
4 03113013 WILDAN AMRULLAH 51 44 48 477
5 03113017 AHMAD YASSER QADHAFI 51 41 52 480
6 03111071 ADHIKA PRAWANDHA 53 44 50 490
7 02113003 ALOYSIUS NUGRAHADI P. 50 46 51 490
8 03111012 ANDIEK SETIAWAN 44 53 50 490
9 03113014 ANDINI RIZKI FEBRIANA 46 51 50 490
10 03110040 FERY CAHYO MULYONO 50 51 46 490
11 03115155 IKRIMA IFFAH SOCHIFAH 51 50 46 490
12 03113032 MISITANIA NOVICHOLINA HANUM 53 50 44 490
13 01213088 PEPY HERMA YANTI 48 51 48 490
14 03113088 SAQA FITRORI 51 44 52 490
15 03113021 ANDY NURDIANSYAH 52 46 50 493
16 01213067 ANITA ARIANI 46 52 50 493
17 03113023 MAS BASUKI 52 44 52 493
18 01213034 NIA AGHNIYA MAFDA 46 51 51 493
19 01214188 YUYUN FIDIYANINGSIH 46 51 51 493
20 03113015 SUGENG YULIANTO 51 48 50 497
21 01213071 DINDA SAGITA 47 52 52 503
22 01213127 MASYHURI 47 52 52 503
23 01213065 AFIFAH SAHID 48 52 53 510
24 01115074 IKTIA DEWI SHINTA 54 53 54 537
25 01115014 ROCHMAWATI HIDAYAH 54 53 54 537
26 01113117 YOLA ANDINA 54 53 54 537

 

Score Lulus s1: 450

Score Lulus s2: 500

NB: Bagi yang sudah lulus menyerahkan foto 3×4 1 lembar (warna) sedangkan score yang kurang dari prasyarat, wajib mengikuti TOEFL preparation class (awal agustus)

Hasil Tes TOEFL 15 Juli 2017

HASIL TES TOEFL

UNIVERSITAS NAROTAMA

 

NO NIM NAMA NILAI
15 Juli 2017
  L S R SCORE
1 01213103 Bayu Fadian Putra 45 50 32 423
2 01213022 Binti Khoirun Nikmah 37 51 39 423
3 01213026 Setiawan Arifin 41 40 46 423
4 01213140 Achmad Zainul Arif 46 50 32 427
5 04211098 Bambang Andri Riadi 37 38 53 427
6 01213096 Hera Fajar Irawan 38 53 38 430
7 01213106 Widodo Lestari 42 53 34 430
8 012131002 Mochamad Irfan 37 52 42 437
9 01113020 Marlia Hardi 43 41 47 437
10 01113005 Rosma Sari 44 43 48 450
11 01213116 Aunur Rofik 37 50 48 450
12 01113076 NOER AJENG GUSTI ULANSARI 45 43 47 450
13 01113093 Apriliani 46 44 46 453
14 01113001 Erdian Putri Aprilia 45 44 48 457
15 01113021 IZATI AULIA 44 43 50 457
16 01213135 Rena Ayu Septiani 49 48 42 463
17 01213028 Randy Angga Kusuma 45 50 47 473
18 01113013 Linda Yunitasari 48 49 46 477
19 01113125 Riska Lila Sari 47 44 52 477
20 01213019 May Jefry Sani 45 50 49 480
21 01214022 SUKRON 46 47 51 480
22 01113023 Ulfa Tia 48 44 52 480
23 01213023 Andita Hayuningtyas 49 49 48 487
24 01113015 Chica Sri Yuniarsih 44 53 50 490
25 01213076 Arga Tyas Sandhy Poetra 53 44 50 490
26 01213077 Sri Rahayu 50 44 53 490
27 01213086 Ima Ari Nabasar Tobing 53 50 44 490
28 01213090 Dimas Andika Putra 46 51 50 490
29 01213098 Bima Amsal Salomo 50 46 51 490
30 01213151 Fadjar Alamsyah 50 51 46 490
31 01213163 Febry Agus Widodo 51 50 46 490
32 02113029 Agung Adji Miarso 51 48 49 493
33 01113029 Hilda Noval Afanti 44 54 50 493
34 01113061 Pandu Prakoso 54 41 53 493
35 01213054 Reza Patria Swandaya 52 44 52 493
36 01213150 Yuan Andriansyah 45 51 52 493
37 02113004 TUTUT SETYO M.L. 52 54 50 520
38 02113023 SANDRA NOVIALITA 51 53 52 520
39 02113024 AMIR FAHAT 54 51 51 520
40 02113043 ADI MAJA 53 49 54 520
41 02113051 INTAN CATUR PAMUNGKAS 50 53 53 520
42 02114004 YUNIA KANDY 53 53 50 520
43 02115087 ADE LIDYA FEBRI YANTI 53 50 53 520
44 01213130 Adhi Setya Putra 55 53 50 527

 

Score Lulus s1: 450

Score Lulus s2: 500

NB: Bagi yang sudah lulus menyerahkan foto 3×4 1 lembar (warna) sedangkan score yang kurang dari prasyarat, wajib mengikuti TOEFL preparation class (awal agustus)