Hasil Tes TOEFL 29 Juli 2017

HASIL TES TOEFL

UNIVERSITAS NAROTAMA

 

NO NIM NAMA NILAI
29 Juli 2017
  L S R SCORE
1 01113004 ENDAH LILININGATI 38 53 37 427
2 01113006 DIAH ANGGRAINI 48 57 52 523
3 01113008 DWI KUSUMA AYU T. 48 53 41 473
4 01113024 SISCA AGUSTINE BUDIARTI 47 33 41 403
5 01113027 NIDAUL HASANAH 47 45 39 437
6 01113042 SHERLI EKA PUSPITASARI 53 38 50 470
7 01113043 FARIDA 37 41 48 420
8 01113044 NUR MAULIDIYAH 52 56 55 543
9 01113048 ADITYA HATTA K. 47 40 40 423
10 01113049 ELOK ROHMAWATI 47 46 37 433
11 01113051 MUHAMMAD SYAIFUDDIN 49 57 54 533
12 01113052 MIFTAHUR ROHMAN 49 57 54 533
13 01113054 BRAMESTIO ARDHANI 54 57 54 550
14 01113055 RESYTA PUTRI DIOR ISMI 38 53 37 427
15 01113058 AVA NURAINI 41 41 47 430
16 01113069 RINA ADISTI OKTAVIANA 41 46 36 410
17 01113070 RURI LARASSATY MAHARSIH RUSIONO 48 43 44 450
18 01113074 ARIS SANDI 54 57 54 550
19 01113082 AYU WULANDARI 47 47 41 450
20 01113087 YUDHISTIRA RIZAL FANANI 44 42 51 457
21 01113089 FITRIA NINGSIH 54 57 54 550
22 01113094 SHINTYA CHRISTYAWATI 44 35 41 400
23 01113097 RICHA MEY KUSUMAWARDANI 48 40 38 420
24 01113098 HAQIA I’I NUR ILAHI 46 38 51 450
25 01113107 LISA AMALIA 44 51 40 450
26 01113110 NILU DWI ARISKA 50 38 48 453
27 01113114 DIAN PUJI RAHAYU 37 51 36 413
28 01113115 LAILA KURNIAWATI 48 41 48 457
29 01113135 MILA VITRIANA 38 53 37 427
30 01113137 BINTI AYU NURWINDAH 50 42 44 453
31 01113142 IDA TRISNAWATI 45 42 48 450
32 01213002 MOCHAMAD IRFAN 49 49 49 490
33 01213022 BINTI KHOIRUN NIKMAH 45 53 45 477
34 01213072 MELINDA NUR SETYANI 41 54 56 503
35 01213073 NADIA ELVIERA FIOLITA 46 56 48 500
36 01213096 HERA FAJAR IRAWAN 45 53 45 477
37 01213112 FATONI AKMAL 38 53 36 423
38 01214167 ANGGUN CAHYANINGRUM 37 51 37 417
39 02112024 OKTAVIANA EKA R. 42 40 39 403
40 0213146 CLARINHA ROSA MADEIRA 37 40 36 377
41 03115153 INGGRID PERMASWARI 52 40 38 433
42 04111041 BUDI UTOMO 49 49 49 490
43 04112004 ACHMAD FATHONI 48 31 52 437
44 04210130 NUR HESTI ESA DWIRINI 46 47 48 470
45 04212142 INDARTI LASMINTAYU 45 27 47 397
46 04212143 TYAS KARTIKA AMINARDI 47 29 46 407
47 04213012 CESALTINA XIMENES 45 35 44 413
48 04213152 ANANTHASYA PUTRI JUEFFEND 50 50 51 503
49 12215050 IMELDA AGUNG 48 57 52 523
50 01113010 MASITA ROSALIANGGIE 55 38 48 470

Score Lulus s1: 450

Score Lulus s2: 500

NB: Bagi yang sudah lulus menyerahkan foto 3×4 1 lembar (warna) sedangkan score yang kurang dari prasyarat, wajib mengikuti TOEFL preparation class (awal agustus)